Naukowa języka obcego poprzez konwersacje

Naukowa języka obcego poprzez konwersacje

Języków można się też uczyć pisząc z ludźmi na czatach internetowych czy na forach tematycznych zrzeszających ludzi z całego świata.http://www.fizjosport.krakow.pl Przede wszystkim nie należy się bać – ludzie są otwarci i nie wyśmieją Twoich błędów.

W warunkach szkolnych z lekcji języka też możemy wyciągnąć jak najwięcej dla siebie.http://subtex.pl Nie należy bać się odzywać na lekcji, ponieważ błędów, które popełnimy, i tak nikt nie zapamięta, a my będziemy się powoli oswajać z mówieniem. Wyrobi to w nas nawyk wypowiadania się w grupie, pozwoli pozbyć bariery, która jest problemem dotyczącym wielu osób uczących się języka. Kiedy nauczyciel daje nam całą listę słówek, warto słowa trudniejsze zaznaczać sobie jaskrawymi kolorami, powracać do nich wielokrotnie w celu utrwalenia.

Wpis zawdzięczamy