Literatura sredniowiecza od Kazimierza Wielkiego

Literatura sredniowiecza – od Kazimierza Wielkiego

Za czasów Kazimierza Wielkiego nastąpił rozwój szkolnictwa i kultury. W 1364 roku powstała Akademia Krakowska – czyli dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Nadal króluje piśmiennictwo łacińskie. W XV nastąpił rozwój literatury. Coraz częściej powstawały utwory pisane w języku polskim.http://documaster.pl/kontrola-monitorowanie-wydrukow/ Kultura i pismo stały się bardziej powszechne, więcej osób umiało czytać. Twórcami nie byli tylko duchowni, utwory też coraz częściej odchodziły od tematyki religijnej i historycznej.

Powstają satyry wyśmiewające cechy społeczeństwa takie jak lenistwo czy próżność. Twórczość Grzegorza Sanoka nosi już znamiona renesansu.

Wpis zawdzięczamy