Okres literacki

Okres literacki

Okres literacki podobnym pojęciem do epoki literackiej

Okres literacki jest podobnym pojęciem do epoki literackiej.makijaż permanentny sopot Jest on ściśle związany z historią i ze zmianami w jej obrębie, z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Okres literacki charakteryzuje się podobnym stylem literackim i tematyką dzieł danego okresu, spójnością programową. Epoka literacka składa się zaś ze zbioru okresów, mogących reprezentować nieco innego prądy (jak klasycyzm i rokoko w obrębie oświecenia). Erich Auerbach uważał taki podział na sztuczny, niepotrzebnie zamykający sztukę w sztywnych ramach.

Curtius zaś uważał literaturę za całość, której nie można rozdzielać.

Wpis zawdzięczamy www.marcinwilk.com